Aparatura

Spektrofotometr UV-VIS V-630 (JASCO, Japonia 2013); (dr inż. Ewa Wiśniewska)

 

Spektrofotometr FTIR (Bruker Alpha, Niemcy 2013) z modułami: ATR, transmisyjnym oraz DRIFT; (dr inż. Ewa Wiśniewska, mgr inż. Jędrzej Skrobot)

 

Aparat do pomiaru kąta zwilżania metoda kształtu kropli DSA100 (Krüss 2013); (dr inż Piotr Sobolewski)

 

Maszyna wytrzymałościowa do pomiarów dynamicznych Instron ElectroPlus; (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)

 

Różnicowy kalorymetr Q-100
(TA Instruments, USA, 2004); badanie zmian cieplnych materiałów polimerowych w zakresie od -140°C do +600°C (dr inż. Krzysztof Gorący)


Termowaga TGA-7 (PERKIN-ELMER, USA, 1993); badanie odporności termicznej materiałów polimerowych w zakresie od 30°C do 1000°C (dr inż. Krzysztof Gorący)


Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 910 oraz DMTA 983
(TA Intruments); zakres temperatur -170°C- 400°C (dr inż. Marta Piątek-Hnat)


Inkubator Selutec Teco 20; 24kHz, 2 - 1000 ml (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


Sondy ultradźwiękowe UP 200S (dr. hielscher GmbH),20 kHz, 2-1000 cm3 (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


DMTA model MK II (POLYMER LABORATORIES, USA, 1995); dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna polimerów w zakresie od -150°C do +300°C przy szerokim zakresie częstotliwości obciążeń zmiennych (dr inż. Jolanta Janik, dr inż. Ryszard Pilawka)


Reometr ARES (RHEOMETRICS SCIENTIFIC, USA, 1995); badania reologiczne polimerów w zakresie od -150°C do +600°C przy szerokim zakresie obciążeń zmiennych (dr inż. Ryszard Pilawka)


Wiskozymetr rotacyjny Brookfield model DV-III (BROOKFIELD ENG. LAB. USA, 1992); pomiary lepkości kompozycji polimerowych w zakresie od 0,8 do 320 000 mPa·s


Zestawy chromatograficzne do chromatografii żelowej i cieczowej (ChromLine- Merck, 2001), (dr inż. Beata Schmidt)


Osmometr parowy VPO-7000((KNAUER Niemcy, 2007); z oprogramowaniem EuroOsmo 7000; oznaczanie ciężarów cząsteczkowych do 40 000 g/mol w rozpuszczalnikach organicznych i wodnych w temp. 20-130° C (dr inż. Agnieszka Kozłowska)


Spektrofotometr IR Specord M-80 (CARL-ZEISS-JENA Niemcy, 1988/1999) z oprogramowaniem firmy Medson M-80 i z przystawką do mikropróbek (dr inż. Ewa Wiśniewska)


Spektrofotometr UV-VIS Specord M-40 z oprogramowaniem firmy MEDSON M-40 (dr inż. Ewa Wiśniewska)


Spektrofotometr FTIR Nexus (Thermo Nicolet Co., 2001) z oprogramowaniem (dr inż. Katarzyna Wilpiszewska)


Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny ECLIPSE E600 (NIKON Japonia, 1998) (dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. nzw. ZUT; dr hab. inż. Krzysztof Ulfig, prof. nzw. ZUT)


Mikroskop laserowy VK9700 (dr inż. Katarzyna Wilpiszewska)


Mikrotom rotacyjny HM 360 CN (MICROM, Niemcy, 1998) - do cięcia cienkich filmów polimerowych (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


Ultrakriomikrotom Leica (dr inż. Katarzyna Wilpiszewska)


Stół grzejno-chłodzący LINKAM (LINK, Wielka Brytania, 1998) - współpracujący z mikroskopem (poz. 16) w zakresie temperatur od -196° C do +600° C (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


Szlifierko-polerka RotoPol-11 (STRUERS Dania 1999) do obróbki powierzchni materiałów do badań mikroskopowych (dr inż. Krzysztof Gorącyi)


Zestaw reaktorów do reakcji polikondensacji - urządzenia "ciśnieniowo-próżniowe" o objętości: 1, 3, 6 i 10 dm3 (konstrukcja własna) (dr hab. inż. Ryszard Ukielski, prof. nzw. ZUT)


Reaktory próżniowe ze stali nierdzewnej - objętość 2 i 10 dm3 (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


Reaktor-autoklaw EZESEAL (AUTOCLAVE ENGINEERING INC. USA, 1997) z oprzyrządowaniem, pojemność 1 dm3, do temp. 450° C i ciśnienia do 20 MPa (dr inż. Krzysztof Kowalczyk)


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Instron 4026 (INSTRON, USA, 1992); od 0,1 do 10 kN, z komorą grzejno-chłodzącą w zakresie temperatur od -70° C do +350° C (mgr inż. Grzegorz Krala)


Maszyna wytrzymałościowa Instron 1160 (prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray)


Wytłaczarka współbieżna dwuślimakowa o średnicy ślimaka 16 mm, o długości 40:1 L/D (PRISM Eurolab Digital, USA 2006); (mgr inż. Grzegorz Krala)


Wtryskarka BOY 35A z dwupłytowym systemem zamykania o sile zwarcia 35 ton (BOY, Niemcy 2006); (mgr inż. Grzegorz Krala)


Dwuślimakowa wielkolaboratoryjna segmentowa wytłaczarka korotacyjna typ GE 8.2.32 z oprzyrządowaniem (MAPRE, Belgia, 1994) (mgr inż. Grzegorz Krala)


Wytłaczarki ślimakowe (Politechnika Szczecińska, konstrukcja własna) ( mgr inż. Zdzisław Maćków)


Wtryskarka ślimakowa BOY 15 S, 30g (BOSCH, Niemcy,1983) (mgr inż. Grzegorz Krala)


Prasa hydrauliczna termostatowana (dr inż. Agnieszka Kozłowska)


Wagosuszarka WPS 110 S (RADWAG Radom, 1998), 20 mg - 110 g; temp. suszenia 40 - 160°C (mgr inż. Grzegorz Krala)