O Instytucie

MEF_1.jpg

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, profesor zwyczajny

zdjecie_BSchmidt.jpg
Z-ca dyrektora: dr inż. Beata Schmidt

 
Instytut Polimerów powstał w 1991 roku w wyniku wyodrębnienia się z Instytutu Technologii Chemicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej trzech niezależnych jednostek organizacyjnych. W aktualnym kształcie organizacyjnym instytut funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r.

 
Nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów (I i II stopnia): Technologia chemiczna, Ochrona środowiska, a także studiach inżynierskich na kierunku Nanotechnologia i Towaroznawstwo na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Ponadto bierzemy udział w kształceniu uczestników studiów doktoranckich z zakresu technologii chemicznej.

 
W ramach wymienionych wyżej kierunków studiów kształcenie odbywa się na następujących specjalnościach:

  • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów (TCh)
  • Biopolimery i biomateriały (TCh)
  • Mikro- i nanotechnologie materiałów polimerowych (TCh)
  • Przyjazne dla środowiska technologie polimerowe (TCh)
  • Polimerowe Bio- i Nanomateriały (NanoT)
  • Technologie i materiały proekologiczne (OŚ)
  • Inżynieria materiałowa tworzyw sztucznych (IM)