Dyrekcja Instytutu Polimerów

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, profesor zwyczajny

 tel. 91 449 48 28

 e-mail: mirfray@zut.edu.pl

 


 

Zastępca dyrektora

dr inż. Beata Schmidt

 tel. 91 449 44 97

 e-mail: Beata.Schmidt@zut.edu.pl