Publikacje i patenty

ROK 2014

Artykuły pełnotekstowe w czasopismach z IF:

 • Kandel J, Lee H-S, Sobolewski P, Tomczyk N, Composto RJ, Eckmann DM. Chemically grafted fibronectin for use in QCM-D cell studies.   Biosensors and Bioelectronics 2014, 58:249-257. doi:10.1016/j.bios.2014.02.053.
 •  Sobolewski P, El Fray M. Cardiac catheterization: consequences for the endothelium and potential for nanomedicine. WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology 2014. doi:10.1002/wnan.1316.
 •   Zygmunt Staniszewski, Agnieszka Piegat, Marta Piątek-Hnat, Mirosława El Fray, „The effect of catalyst and segmental composition on crystallization of mutiblock polyesters for biomedical applications”, Polimery, 2014, , 59 nr 7—8,  DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.592
 •  M.Rybko „Ocena struktury i wytrzymałości zmęczeniowej elastomerów termoplastycznych modyfikowanych nanocząstkami i sieciowanych radiacyjnie”; Polimery 2014, nr 5, 400; DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.400
 •  Marta Walo, Grażyna Przybytniak, Krzysztof Łyczko, Marta Piątek-Hnat, „The effect of hard/soft segment composition on radiation stability of poly(ester-urethane)s, RADIATION PHYSICS  AND CHEMISTRY, 2014, Volume 94, Issue 1, pp 18-21, DOI:10.1016/j.radphyschem.2013.06.014, IF -  1,189
 •  Kozlowska, A.; Piątek-Hnat M, „ Evaluation of influence of the addition nanofillers on the mechanical and thermal properties terpolymers ester-ether-amide, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, Volume 59, Issue 1, 2014, Pages 237-239, DOI:10.2478/amm-2014-0038, IF – 0,763
 •   Joanna Gajowy, Durgadas Bolikal, Joachim Kohn, Miroslawa El Fray, Synthesis and Characterization of Fatty Acid/Amino Acid Self-Assemblies, J. Funct. Biomater. 20145(4), 211-231; doi:10.3390/jfb5040211
 •   T.E.L. Douglas, A. Piegat, H.A.Declarecq, D.Schaubroeck, L.Balcaen, V.Bliznuk, B,De Meyer, F. Vanhaecke, R. Cornelissen, M. El Fray, P. Dubruel. “Composites of polyvinyl alcohol (PVA) hydrogel and calcium and magnesium phosphate formed by enzymatic functionalization” Materials letters 137 (2014) 62-67, doi: 10.1016/j.matlet.2014.08.129
 •   M.Tallawi, D. Zebrowski, R. Rai, J.Roether, D. Schubert, M.El Fray, F.Engel, K.Aifantis, A.Boccaccini “Poly(glycelor sebacate)/ poly(butylene succinate-dilinoleate) (PGS/PBS-DLA) fibrous scaffolds for cardiac tissue engineering” Tissue Engineering Part 1, 2014 C:Methods doi:10.1089/ten.TEC.2014.0445

 

Artykuły pełnotekstowe w innych czasopismach

 • Marta Piątek-Hnat, Magdalena Terebelska, Katarzyna Cieślak, Maria Algierska, „Elastomer poliestrowy poli (sebacynian gliceryny)- wpływ czasu estryfikacji na właściwości fizykochemiczne”, TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE, nr 5/2014.
 • Marta Piątek-Hnat, Maria Algierska, Katarzyna Cieślak, Magdalena Terebelska, Joanna Pilip, Grzegorz Krala, „Elastomer poliestrowy poli(sebacynian gliceryny) – wpływ czasu polikondensacji na właściwości termiczne i mechaniczne”, TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE, nr 6/2014.
 • M. Łukowiak, M. El Fray, M. Piątek-Hnat, M. Lewocki „Polimery w teleradioterapii” Inżynier i technik medyczny, Index Copernicus- 3,55 pkt Czasopismo zarejestrowane w bazie BazTech - recenzowane


Konferencje (streszczenia)

 • A. Niemczyk, , S. E. Franklin, M. El Fray ”The improvements of chitosan properties by its chemical modification” XX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Łódź 24-26 września 2014 (referat)
 • A. Niemczyk, K. Hinca, M. El Fray „The influence of chitosan molecular mass and process parameters on electrospun chitosan fibres” XX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Łódź 24-26 września 2014 (poster)
 • A. Niemczyk, P. Kaczorowski, B. Wołek, M. El Fray „Spin-coated chitosan on poliester biomaterials” XX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego, Łódź 24-26 września 2014 (poster)
 • A. Niemczyk, M. El Fray „Biological properties of new chitosan-fatty acids derivatives” Inżynieria Biomateriałów, 17(128-129), 2014, 107-108 (poster, 2 stronnicowy abstrakt)
 • A.Piegat, M. Piatek-Hnat, Z. Staniszewski, R. Kustosz, M. Gonsior, M El Fray,  “Elastomeric Biomaterials of Enhaneed Microbiological and Mechanical Performance for Heart Assisting Devices”, 26th European conference on Biomaterials, Liverpool, 31st August- 3rd September 2014,
 • J. Gajowy, K. Fijałkowski, M. El Fray, Design and evaluation of antibacterial properties of nove materials containing amino acids, fatty acids and polyethylene glicol., POLMAT 2014, 30.06-1.07 2014, Zabrze, Polska ISBN 978-83-926523-7-3
 • J.Gajowy, M. El Fray "Self-assembling block copolymers from amino acids and fatty acids" Bio-inspired Materials 18-21 March  2014, Postdam, Germany – zwykła książeczka z abstractami bez numerów
 • A.Piegat, A. Jędrzejewska, R. Pełech, I. Pełech, Poly(butylene terephthalate) composites with modfied carbon nanotubes, POLMAT 2014, 30.06-1.07 2014, Zabrze, Polska ISBN 978-83-926523-7-3
 • A. Piegat, M. Walenia, M. El Fray „ Chemical purity of new segmented polyester biomaterials” Inżynieria Biomateriałów, 17(128-129), 2014, (poster, 2 stronnicowy abstrakt)

 

Uzyskane patenty

 • M. El Fray, J. Skrobot “ Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru I komopzycja na baize telechelicznego makromeru” nr PL216948 (03.06.2014 r.)

 

Zgłoszenia patentowe

 • Iwona Pełech, Robert Pełech, Agnieszka Piegat, Anna Jędrzejewska, Kompozyt na bazie poli (tereftalanu butylenu) i modyfikowanych nanorurek węglowych oraz sposób otrzymywania kompozytu na bazie poli (tereftalanu butylenu) i modyfikowanych nanorurek węglowych, Zgłoszenie patentowe P.408069, Data zgłoszenia: 30.04.2014

 

ROK 2013

Artykuły pełnotekstowe w czasopismach z IF:

 • A. Kozłowska, M. Piątek- Hnat  „Thermal properties of terpoly(ester-b-ether-b-amide)s with aliphatic ester blocks” J. Therm Anal Calorim (2013) 111:977-983

 

Artykuły pełnotekstowe w innych czasopismach

 •  M. Piątek-Hnat, M. Algierska, M. El Fray „Biodegradowalne elastomery z surowców odnawialnych” Rubber Review Marzec-Kwiecień 2013 str. 20-22
 • R. Ukielski, F. Kondratowicz, D. Kotowski „ Produkcj, własności i kierunki rozwoju biodegradowalnych poliestrów ze szczególnym uwzględnieniem kopolimerów alifatyczno-aromatycznych” Polimery 2013, 58, nr 3, str. 167-176
 • A. Niemczyk, M. El Fray “Novel chitozan derivatives as films with antimicrobacterial effect”; Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, M. M. Jaworska (ed), Vol. XVIII  (2013) str. 59-66

 

Konferencje (streszczenia)

 • A. Kozłowska „Degradacja mikrobiologiczna elastomerów termoplastycznych” VI Kongres Gumy i Kauczuków w Polsce  Poznań 5 marca 2013
 • M. Piątek-Hnat „Biodegradowalne elastomery z surowców odnawialnych” VI Kongres Gumy i Kauczuków w Polsce  Poznań 5 marca 2013
 • A. Piegat, M. Piątek-Hnat, Z. Staniszewski, M. El Fray „ Nowe elastomerowe biomateriały dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca” Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013 – (sz-n 2013 str. 301-302)
 • A. Piegat, M. Piątek-Hnat, Z. Staniszewski, M. El Fray „The influence of synthesis parameters and natural antioxidant on structure of new polyester for cardiac applications”From the design to the application of biomaterials. 25th European Conference on Biomaterials - September 2013, Madrid (Spain)

 

Zgłoszenie patentowe:

 

Uzyskany patent:

 • M. El Fray, Z. Maćków „Kopoliestrowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopoliestrowego elastomeru termoplastycznego zawierajacego nanoskładnik”  nr P 213745 / 08.05.2013
 • Z. Czech, M. Piątek-Hnat, A. Butwin, U. Głuch, E. Madejska „Sposób wytwarzania samoprzylepnych klejów poliestrowych” nr P 214060 / 03.07.2013

 

Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów

 Czasopisma

 • Spyhaj Tadeusz, Wilpiszewska Katarzyna, Zdanowicz Magdalena;  ”Medium and high substituted carboxymethyl starch:synthesis, characterization and application” Starch 2013, 65,1-2, 22÷33
 • Kugler  Szymon, Spychaj Tadeusz, Wilpiszewska Katarzyna, Gorący Krzysztof, Lendzion-Bieluń Zofia1  „Starch-graft copolymers of N-Vinylformamide and acrylamide modified with montmorillonite manufactured by reactive extrusion" Journal of Applied Polymer Science 2013, 2847-2854
 •  Kowalczyk Krzysztof,  Łuczka KingaD1, Grzmil Barbara1, Spychaj Tadeusz ”Anticorrosive 2K polyurethane paints based on nano-and microphosphates with high dispersing additive content” Progress in Organic Coatings 2013,76,1088-1094
 • Kugler  Szymon, Spychaj Tadeusz  „Nanostruktury węglowe i błony  lub powłoki polimerowe z ich udziałem. Cz. I. Charakterystyka ogólna, funkcjonalizacja oraz metody badań kompozycji z nanorurkami lub grafenami” Polimery 2013, 58, 93-99
 • Kugler  Szymon, Spychaj Tadeusz  „Nanostruktury węglowe i błony  lub powłoki polimerowe z ich udziałem. Cz. II. Błony i  powłoki polimerowe z udziałem nanostruktur węglowych” Polimery 2013, 58, 177-180
 • Spychaj Tadeusz, Zdanowicz Magdalena, Kujawa Joanna, Schmidt Beata  „Carboxymethyl starch with high degree of substitution: syntethesis, properties and application” Polimery 2013, 58, 503-511
 • Janik Jolanta, Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof, Wilpiszewska Katarzyna, Schmidt Beata  „Właściwości mieszanin poli(tereftalanu trimetylenu) i polietylenu o niskiej gęstości” Przemysł Chemiczny 2013,11,1984-1986
 • Ulfig Krzysztof, Markowska-Szczupak Agata, Schmidt Beata, Spychaj Tadeusz, , „Aktywność amylolityczna kopolimerów skrobiowych” Polish Journal of Commodity Science, 3 (36), 2013
 • Królikowski Wacław  „Ocena adhezji żywica – włókno w kompozytach poliestrowo-szklanych” Materiały kompozytowe, 2013, 3, 46-50
 • Oniszczuk Tomasz*, Pilawka Ryszard,  „Wpływ dodatku włókien celulozowych na wytrzymałość termiczną skrobi termoplastycznej” Przemysł Chemiczny 2013, 92, 265-269.
 • Gorący Krzysztof, Pilawka Ryszard, Chady Tomasz 4, Łopato Przemysław4 „Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania eksploatacyjnych uszkodzeń kompozytów polimerowych” Przemysł Chemiczny 2013, 92, 362-364
 • Onszczuk Tomasz*, Pilawka Ryszard, Oniszczuk Anna*  „Wpływ dodatku mielonej kory sosnowej na wytrzymałość termiczną skrobi termoplastycznej” Przemysł Chemiczny 2013, 92, 1554-1558
 • Ossowtcz Paula D2, Janus Ewa 2, Rozwadowski Zbigniew2,  Pilajwka Ryszard  „Synteza i właściwości didecylodimetyloamoniowych soli aminokwasów” Przemysł Chemiczny 2013, 92, 1649-1652.
 • Pilawka Ryszard, Kowalska Jagoda, Czech Zbigniew2 “Effect of 1-substituted imidazole derivatives for the curing process of epoxy-isocyanate composition” Polish Journal of Chemical Technology 2013, 15(4), 1-6
 • Bledzki Andrzej 3, Urbaniak Magdalena3, Boettcher Axel*, Berger Christian*, Pilawka Ryszard “Bio-Based Epoxies and Composites for Technical Applications” Key Eng. Mater. 2013, 559, 1-6.
 • Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof  Nowe materiały na prepregi przechowywane w temperaturze pokojowej Przetwórstwo tworzyw 2013, 154(4), 395-396
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata, Gorący Krzysztof, Szulkowski Adam, Dziaduś Maciej „Wpływ zawartości 1 -butyloimidazolu na proces sieciowania kompozycji epoksydowych” Przetwórstwo tworzyw 2013, 154(4), 397-399
 • Błędzki Andrzej, Gorący Krzysztof, Stańkowska Walczak Danuta, Urbaniak Magdalena „Możliwości rozdzielania i utylizacji hybrydowych materiałów warstwowych” Przetwórstwo tworzyw 2013, 155(5), 468-470
 • Błędzki Andrzej, Gorący Krzysztof, Urbaniak Magdalena „Sposoby recyklingu kompozytów” Materiały Kompozytowe 2013, 2, 50-54

 

Zgłoszenie patentowe

 • Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz, Antosik Adrian ”Sposób otrzymywania hydrofilowej folii  biodegradowalnej” zgł. pat.nr  P.402447 (2013.01.16)
 • Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz, Antosik Adrian ”Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii i biodegradowalna folia- ” zgł. pat.nr  P.406313 (2013.11.29)
 • Wilpiszewska Katarzyna, Czech Zbigniew2 „Biodegradowalna taśma samoprzylepna i sposób wytwarzania biodegradowalnej taśmy samoprzylepnej” zgł. pat.nr  P.402715 (2013.02.08)
 • Janus Ewa2, Rozwadowski Zbigniew2, Ossowicz PaulaD2, Pilawka Ryszard ”Sól amoniowa L-aminokwasu i sposób otrzymywania soli amoniowej L-aminokwasu” zgł. pat.nr  P.402860 (2013.02.22)
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata ”Sposób określania stopnia przereagowania w czasie procesu sieciowania” zgł. pat.nr  P.403260 (2013.03.22)
 • Spychaj Tadeusz, Krala Grzegorz, Kowalczyk Krzysztof ”Reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy, sposób wytwarzania reaktywnego mikronapełniacza poliuretanowego i kompozycja polimerowa zawierająca reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy” zgł. pat.nr  P.404609 (2013.07.09)
 • Grzmil Barbara1, Łuczka KingaD1, Kowalczyk Krzysztof, Kic Bogumił1 „Kompozycja zawierająca bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan amonowo-glinowy oraz molibdenian wapnia i hydroksyfosforan wapnia oraz sposób otrzymywania kompozycji zawierającej bezpostaciowy lub krystaliczny fosforan amonowo-glinowy oraz molibdenian wapnia i hydroksyfosforan wapnia” Zgł. pat. nr P 405026 (2013.08.08)

 

Patenty

 • Urbala Magdalena2, Pilawka Ryszard Kompozycja reaktywnych żywic o obniżonej lepkości oraz materiał kompozytowy o przenikających się sieciach polimerowych” Patent udzielony na podstawie zgł. pat. nr  P.393481 (2013.07.11) ”
 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz, Kic Bogumił, Grzmil Barbara, Morawski Antoni, Łuczka Kinga ”Farba antykorozyjna do podłoży metalowych, zwłaszcza stalowych oraz sposób wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży metalowych, zwłaszcza stalowych” Patent udzielony na podstawie zgł. pat. nr  P.391842 (2013.09.20)
 • Spychaj Tadeusz, Schmidt Beata, Krala Grzegorz, Zdanowicz Magdalena, ”Kopolimer szczepiony skrobi o wysokim stopniu rozpuszczalności w wodzie i sposób otrzymywania hydrofilowego kopolimeru szczepionego skrobi o wysokim stopniu rozpuszczalności w wodzie” Patent udzielony na podstawie zgł. pat. nr  P.393871 (2013.12.19)

 

Monografie/Materiały konferencyjne

 • Kowalczyk Agnieszka2, Czech Zbigniew2,  Kowalczyk Krzysztof, Sajek Adam3 „Samoprzylepne kleje konstrukcyjne sieciowane promieniowaniem UV-C” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2013, Wrocław 2013, str. 88-91
 • Kowalczyk Krzysztof , Ortyl Joanna*, Kowalczyk Agnieszka2 Coating compositions cured by using a high efficiency cationic photoinitiators and UV-LED technique. Research concept for “Lider” project” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2013, Wrocław 2013, str. 92-95 „
 • Ortyl Joanna*, Kowalczyk Krzysztof , Kowalczyk Agnieszka2 „Photochemistry and photopolymerization activity of novel long – wavelength UV cationic photoinitiators” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2013, Wrocław 2013, str. 150-153
 • Kowalczyk Agnieszka2, Czech Zbigniew2,  Kowalczyk Krzysztof, Zenker Marek3,  Sajek Adam3 „Samoprzylepne kleje konstrukcyjne modyfikowane dodatkami prądoprzewodzącymi” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2013, Wrocław 2013, str. 333-336
 • Janik Jolanta, Grzegorz Krala Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: „Struktura właściwości mieszanin PTT/LDPE z udziałem wosku polietylenowego” Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 209-210
 • Kowalczyk Krzysztof, Łuczka KingaD1, Grzmil Barbara1, Spychaj Tadeusz „Poliuretanowe farby antykorozyjne z fosfanami nanocząstkowymi”  Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 53-54
 • Kowalczyk Agnieszka2, Czech Zbigniew2,  Kowalczyk Krzysztof, Sajek Adam3 „Przemysłowe kleje konstrukcyjne o właściwościach samoprzylepnych” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 221-222
 • Dąbrowska Agnieszka,  Kugler  Szymon, Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz „Powłoki epoksydowe typu high solids modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 181-182
 • Kowalczyk Agnieszka2, Czech Zbigniew2,  Kowalczyk Krzysztof „Sieciowanie termiczne samoprzylepnych klejów epoksyakrylowanych” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe  Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 223-224
 •  Kowalczyk Krzysztof , Mąka Honorata, Pilawka Ryszard „Akrylan 2-propyloheptylu jako modyfikator ciekłej żywicy winyloestrowej” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 225-226
 • Kowalczyk Krzysztof , Ortyl Joanna*, Kowalczyk Agnieszka2 „Materiały powłokowe sieciowane wysokoefektywnymi fotoinicjatorami kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED. Koncepcja badawcza projektu programu Lider.” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 227-228
 • Mąka Honorata, Spychaj Tadeusz, Kowalczyk Krzysztof „Kompozycje epoksydowe sieciowane cieczami jonowymi oraz modyfikowane grafenem” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 273-274
 • Spychaj Tadeusz, Kowalczyk Krzysztof, Kugler  Szymon „Elektroprzewodzące powłoki poliuretanowe modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 327-328
 • Zdanowicz Magdalena, Sochacka Justyna, Spychaj Tadeusz „Sieciowana karboksymetyloskrobia otrzymywana metodą półsuchą. Ocena właściwości sorpcyjnych” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 359-360
 • Wilpiszewska Katarzyna, Antosik AdrianD3, Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz, Schmidt Beata „Otrzymywanie folii na bazie karboksymetyloskrobi” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 345-346
 • Antosik Adrian, Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz Otrzymywanie folii na bazie karboksymetylowych pochodnych polisacharydowych” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 147-148 
 • Paszkiewicz SandraD2, Pilawka Ryszard, Rosłaniec Zbigniew2 „Influence of carbon nanotubes reinforcement on the processing and mechanical properties of CNT/epoxy nanocomposites” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 295-296
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata, Spychaj Tadeusz „Badanie procesu sieciowania kompozycji epoksydowych tiocyjanianem 1-butylo-3-metyloimidazoliowym” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 305-306.
 • Pilawka Ryszard, Oniszczuk Tomasz*, „Wpływ dodatku wypełniaczy w postaci włókien naturalnych na właściwości termiczne skrobi termoplastycznej”  Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 307-308.
 • Schmidt Beata, Zdanowicz Magda, Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz „Karboksymetyloskrobia - wpływ parametrów otrzymywania CMS na średnią masę molową i graniczną liczbę lepkościową” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 321-322.
 • Gorący Krzysztof, Mazurek Piotr, Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: „Badanie starzenia żywic poliestrowych metodami analizy termicznej” Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 195-196.
 • Janik Jolanta, Ignaczak Wojciech, El Fray Mirosława, „Thermal analysis and mechanical properties of PP/PBT blends intended for modern window frames” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 207-208.
 • Pilawka Ryszard, Kowalska Jagoda, Czech Zbigniew, „Wpływ dodatku 1-podstawionych pochodnych imidazolowych na process sieciowania kompozycji epoksydowo-izocyjanianowych” Mat. Konf. pod red. T. Spychaj, E. Wiśniewska: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 109-110.
 • Błędzki Andrzej, Gorący Krzysztof, Stańkowska Walczak Danuta*, Urbaniak Magdalena „Możliwości rozdzielania i utylizacji hybrydowych materiałów warstwowych” Mat. Konf. pod red. K. Błędzki, Z. Tartakowski: Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych. Materiały – Technologia – Utylizacja 2013 Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013, 12
 • Wilpiszewska Katarzyna, Antosik Adrian, Spychaj Tadeusz “Polysacharide films modified with montmorillonite” Mat. Konf. Nanocomposites MoDeSt Workshop 2013, 83-84
 • Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz “Ionic starches/montmorillonite  aqueous systems: viscosity enhancement and other properties” Mat. Konf. Nanocomposites MoDeSt Workshop 2013, 153-154
 • Wilpiszewska Katarzyna, Kostrzewska Małgorzata, Spychaj Tadeusz „Absorption properties of carboxymethyl starch microparticles” Mat. Konf. European Symposium on Biopolymers 2013, 124
 •  Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz „Preparing of carboxymethyl starch microparticles” Mat. Konf. European Symposium on Biopolymers 2013, 146
 • Kaczmarska Karolina* Grabowska B.*, Zdanowicz Magdalena. „Porównanie i ocena wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie wodnych roztworów skrobi modyfikowanej o różnych parametrach fizykochemicznych” Zeszyty studenckich prac naukowych  „Sferoid”, IX Seminarium SKN Odlewników Sferoid 2013, 121-126
 • Mąka Honorata „Ciecze jonowe jako utwardzacze żywic epoksydowych” Inwestycja w innowacje Tom II, Szczecin 2013, Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, str. 217-222

 

ROK 2012

Artykuły pełnotekstowe w czasopismach z IF:

 •  T. Spychaj, B.Schmidt, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak „Starch – grafted-N-vinyloformamide copolymers manufactured by reactive extrusion: synthesis and characterization” Polimery 2012, 57, nr 2 str. 95-100
 •  M. El fray. M. Piątek-Hnat, J.E. Puskas, E. Foreman-Orlowski „Influence of e-beam irradiation on the chemical and crystal structure of poly(aliphatic/ aromatic- ester) multiblock thermoplastic elastomers” Polish Journal of Chemical Technology 2012, 14,2,70-74
 • M. El Fray, M. Rybko, A. Piegat „ Silica- poliester nanocompposites prepared by polycondensation in situ: synthesis and mechanical properties” Materials Science Forum, Vol. 714 (2012) str. 277-282
 • M. El Fray, H.D. Wagner „Influance of PEG molecular masses on electrospinning of new multiblock terpoly(ester-ether-ester)s” Designed Monomers and Polymers 2012, 1-13 Taylor & Francis
 • M.El Fray, A.Niemczyk, B. Pabin- Szafko „Chemical modification of chitosan with fatty acids” Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Vol.  XVII  2012, 29-35
 • Jager A., Gromadzki D., Jager E., Giacomelli F. C., Kozlowska A., Kobera L., Brus J., Rıhova B., El Fray M., Ulbricha K., Stepanek P.“Novel ‘‘soft’’ biodegradable nanoparticles prepared from aliphatic based monomers as a potential drug delivery system” Soft Matter 2012, 8, 4343–4354
 • M. El Fray, J. Skrobot, D.Bolikal, J. Kohn “Synthesis and characterization of teklechelic macromers containing fatty acid derivatives” Reactive & Functional Polymers 72 (2012) 781-790
 • M. El Fray, M. Czugała “Polish artificial heart program”  WIREs Nanomed Nanobiotechnol  2012,4:322-328 doi: 10.1002/wnan.175

 

Artykuły pełnotekstowe w innych czasopismach

 • J. Gajowy, A. Niemczyk, M. El Fray „ Wstępna ocena budowy chemicznej i struktury fazowej nowych samoorganizujacych się poli(arylan- estrów) jako systemów dla kontrolowanego uwalniania leków” Engineering  of Biomaterials , 112 (2012) 6-11
 • M. El Fray, M. Rybko „ Ocena struktury fazowej i właściwości zmęczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczną krzemionką” Przetwórstwo Tworzyw 3 (146), 2012, str. 184-188
 • P. Prowans, A. Śliwiński, M. El Fray, M. Łokaj, K. Karpińska-Kaczmarczyk „ Ocena nowych kopolimerów blokowych złożonych z polistyrenu oraz poliizobutylenu jako materiałów na endoprotezy do modelowania twarzy” Magazyn Stomatologiczny nr 2/2012/str, 119-123
 • A. Kozłowska, „Biodegradowalne poli(sebacyniany butylenowe) modyfikowane dimeryzowanym kwasem tłuszczowym oraz poli(glikolem etylenowym) XL Prace Szkoły Inżynierii Materiałówej, 2012, str. 335-338
 • A. Kozłowska, M. Piątek- Hnat  „Ocena wpływu dodatku nanonapełniaczy na właściwości mechaniczne i termiczne terpolimerów estrowo-eterowo-amidowych” XL Prace Szkoły Inżynierii Materiałówej, 2012, str. 339-341
 • M. El Fray, M. Rybko, A. Piegat, M. Piątek – Hnat “Mechanical hysteresis loop method for creep assessment of elastomeric nanocomposites” ECCM15-15TH – European Conference on Composite Materials str, 1-5; 2012
 • A. Kozłowska , ”Otrzymywanie biodegradowalnych mikrokapsułek polimerowych z udziałem glutationu”, Przetwórstwo tworzyw 2012, 6(150), 595-597
 • A. Kozłowska , ”Biodegradowalne kopoliestry alifatyczne: Poli(sebacyniany butylenowe) modyfikowane dimeryzowanym kwasem tłuszczowym i kwasem fumarowym”, Tworzywa sztuczne w przemyśle 2012, 5(12), 48-49
 • M. El Fray, B. Gradzik, „Synteza enzymatyczna poli(bursztynaianu butylenu) (PBS) katalizowana lipazą B ze szczepu Candida Antrctica: Nowy obiecujący materiał dla zastosowań biomedycznych” Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 26-31

 

Konferencje (streszczenia)

 • M. El Fray, J. Skrobot, L. Zair „Fabrication of injectable polymeric materials for hernia repair” 4th International Symposium Interface Biology of Implants, 9-11.05.2012 Kurhaus Warnemunde
 • A. Niemczyk, M. El Fray, „Synteza i właściwości antybakteryjne pochodnych chitozanu z kwasami tłuszczowymi” XVIII Seminarium Robocze Nowe Aspekty w Chemii i Zastosowaniu Chityny i jej Pochodnych” 19-21.09.2012 Bochnia
 • A. Piegat, Z. Staniszewski, M. El Fray „Influence of carbon nanoparticles and fatty acids on antibacterial activity and blood compatibility of new polesters” 3rd International Conference „Stategies in Tissue Engineering” 2012
 • M. El Fray, J. Skrobot, A. Kownacka “Enzymatic degradation of injectable polymeric materials for hernia repair” 3rd International Conference „Stategies in Tissue Engineering” 2012
 • J. Skrobot, M. El Fray, L. Zair „Synthesis and possible medical application of injectable macromers derived from fatty acids” 14th IUPAC Conference on Polymers and Organic Chemistry, Doha, Qatar, 6-9.01.2012
 • A. Kozłowska „Biodegradable polyester microcapsules from aliphatic renevable – based monomers” 14th IUPAC Conference on Polymers and Organic Chemistry, Doha, Qatar, 6-9.01.2012
 • M. Piątek-Hnat, M. El Fray, M. Rybko, A. Piegat „The Effect of high energy radiation on nanostructured multiblock polyester elastomers” IRaP 2012 Kraków 14-19.10.2012
 • M. Piątek-Hnat, M. El Fray, M. Rybko, M. Walo, G. Przybytniak „ Gamma radiation induced grafting of 1-vinyl-2-pyrrolidone (NVP) on ester elastomers” IRaP 2012 Kraków 14-19.10.2012
 • M. Rybko, M. Piątek- Hnat, M. El Fray „Kopoliestry PET, PTT i PBT zawierające nanocząstki krzemionki” 7 Kongres Technologii Chemicznej, 8-7.07.2012 Kraków
 • M. Piątek- Hnat, M. Rybko, J. Skrobot, M. El Fray „Gamma radiation induced grafting of 1-vinyl-2-pyrolodone (NVP) on multiblock polyesters” Polymer Networks 2012 Conference Wyoming, USA 12-16.08.2012
 • Kozłowska A., „Biodegradowalne struktury porowate otrzymywane z kopoliestrów alifatycznych” 11 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych Nauka - Przemysł 2012 Augustów – Wilno 30.08-02.09.2012 str. 41
 • Kozłowska A.,” Otrzymywanie biodegradowalnych mikrokapsułek polimerowych z udziałem glutationu” 11 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych Nauka - Przemysł 2012 Augustów – Wilno 30.08-02.09.2012 str. 42
 • Piątek-Hnat M., Kozłowska A., „Zastosowanie surowców odnawialnych w syntezie estrów” 11 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych Nauka - Przemysł 2012 Augustów – Wilno 30.08-02.09.2012 str. 69
 •  Piątek-Hnat M., Kozłowska A., „Ocena podatności na degradację hydrolityczną elastomerów otrzymanych na bazie sorbitolu” 11 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych Nauka - Przemysł 2012 Augustów – Wilno 30.08-02.09.2012 str. 68

 

Uzyskany patent

 • M. El Fray, Z. Maćków „Kopoliestrowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopoliestrowego elastomeru termoplastycznego zawierajacego nanoskładnik”  nr P 391408 / 20.09.2012

 

Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów

Czasopisma

 • Królikowski Wacław* "Polimerowe Kompozyty konstrukcyjne" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012
 •   Kowalczyk Krzysztof, Łuczka KingaD1, Grzmil Barbara1, Spychaj Tadeusz ”Anticorrosive polyurethane paints with nano-and microsized phosphates” Progress in Organic Coatings 2012,74,151-157
 • Mąka Honorata, Spychaj Tadeusz, Pilawka Ryszard ”Epoxy Resin/Ionic Liquid Systems: The Influence of Imidazolium Cation Size and Anion Type on Reactivity and Thermomechanical Properties” Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51,5197-5206
 • Dąbrowska Agnieszka, Spychaj Tadeusz, Wilpiszewska Katarzyna ”Kompozytowe materiały ligninowe.Otrzymywanie i charakterystyka”Przemysł Chemiczny 2012, 11, 2219-2224
 • Łuczka Kinga D1, Grzmil Barbara1, Kowalczyk Krzysztof ”Otrzymywanie modyfikowanych fosforanów glinu jako pigmentów antykorozyjnych” Przemysł Chemiczny 2012, 5, 849-852
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata ”Wpływ rodzaju kationu metalu i pochodnych imidazolowych na czas życia kompozycji epoksydowych oraz wytrzymałość połączeń klejowych na ścinanie” Przemysł Chemiczny 2012, 1, 100-105
 • Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof, Schmidt Beata, Janik Jolanta, Wilpiszewska Katarzyna ”Badania procesu sieciowania mieszanin żywica epoksydowa/żywica winyloestrowa” Przemysł Chemiczny 2012,6, 1251-1253
 • Błędzki Andrzej K.2, Gorący Krzysztof, Urbaniak Magdalena2 ”Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych i wyrobów kompozytowych” Polimery 2012,57, 620-626 
 • Spychaj Tadeusz, Schmidt Beata, Ulfig Krzysztof, Szczupak - Markowska Agata1 ”Starch-grafted-N-vinylformamide copolymers manufactured by reactive extrusion: sythesis and characterization” Polimery 2012,57, 11-16
 • Mąka Honorata, Spychaj Tadeusz ”Epoxy resin crosslinked with conventional and deep eutectic ionic liquids” Polimery 2012, 57, 456-462
 • Janik Jolanta, Krala Grzegorz, Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof ”Wpływ kompatybilizatora i warunków przetwórczych na właściwości mieszanin PC/PP” Przetwórstwo Tworzyw 2012, 6, 578-581 
 • Pilawka Ryszard, Urbala Magdalena3 ”Wpływ wprowadzenia eterów allilowych na odporność termiczną materiałów epoksydowo-eterowych” Przetwórstwo Tworzyw 2012, 6, 619-621 
 • Gorący Krzysztof, Pilawka Ryszard ”Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badań wad kompozytów polimerowych” Przetwórstwo Tworzyw 2012,3,194-199 
 • Kowalczyk Agnieszka3, Kowalczyk Krzysztof, Czech Zbigniew3 ”Synthesis and properties of solid structural adhesives modified in-situ using 1D and 2D - type microfillers” International Journal of Adhesion & Adhesives 2012, 32, 76-81 
 • Janik  Jolanta, Krzak-Roś Justyna* ”Właściwości mechaniczne kompozytów PET/SiO2”Przetwórstwo Tworzyw 2012,3,210-213 
 • Pilawka Ryszard, Paszkiewicz SandraD2, Rosłaniec Zbigniew2 ”Epoxy-composites with carbon nanotubes” Advences in manufacturing science and technology 2012, 36, 68-79
 • Łuczka KingaD1, Grzmil Barbara1, SreNscek Nazzal J.1, Kowalczyk Krzysztof ”Modified aluminium phosphates for pigment applications” The 4th Inernational Conference on Engineering for Waste and Biomass, September 10-13, 2012, Porto, Valorisation (WesteEng12) 2012, 5, 1588-1593
 • Chady  Tomasz, Lopato Przemysław, Goracy Krzysztof, Pilawka Ryszard,Baniukiewicz Piotr "THz imaging based catalog of composite materials defects” 38th Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation (QNDE) Burlington, JUL 17-22, 2011, AIP Conference Proceedings   Volume: 1430   Pages: 1110-1117, Published: 2012
 • Kowalczyk Krzysztof, Żwir Marek ”Sposób otrzymywania polimeru metakrylanu metylu”Patent nr PL 212500 (2012.05.10)
 • Spychaj Tadeusz, Kowalczyk Krzysztof, Kacperski Michał* ”Sposób modyfikacji syntetycznych i/lub naturalnych glinokrzemianów”Patent nr PL 212831 (2012.06.21)
 • Pilawka Ryszard, Spychaj Tadeusz ”Kompozycja reaktywnych żywic oraz materiał kompozytowy o przenikających się sieciach polimerowych” Patent udzielony na podst. zgł. pat. nr P. 387606 (2012.12.20) 

 

Zgłoszenie patentowe

 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz ”Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(metakrylanu metylu)” zgł. pat.nr P.399596 (2012.06.21)
 • Kowalczyk Krzysztof, Ubowska Agnieszka, Krala Grzegorz „Sposób modyfikacji polistyrenu” zgł. pat.nr 397755 (2012.01.10)
 • Janus Ewa, Rozwadowski Zbigniew, Ossowicz Paula, Pilawka Ryszard „Sól amoniowa L-aminokwasu i sposób wytwarzania soli amoniowej L-aminokwasu” zgł. pat.nr  P. 399443 (2012.06.06)
 • Janus Ewa, Rozwadowski Zbigniew, Ossowicz Paula, Pilawka Ryszard „Organiczna sól N-(salicylideno)-L-aminokwasu oraz sposób wytwarzania organicznej soli N-(salicylideno)-L-aminokwasu” zgł. pat.nr P. 399444 (2012.06.06)
 • Janus Ewa, Rozwadowski Zbigniew, Ossowicz Paula, Pilawka Ryszard „Organiczna sól N-(salicylideno)-L-aminokwasu oraz sposób wytwarzania organicznej soli N-(salicylideno)-L-aminokwasu” zgł. pat.nr  P. <span>399445 (2012.06.06)

 

ROK 2011

 Artykuły pełnotekstowe w czasopismach z IF

 • M. El Fray “Badania zmęczeniowe nanokompozytów elastomerowych przeznaczonych na systemy wspomagania serca” Polimery, VI, 2011 str. 571-577 
 • M. El Fray, M. Czugała “Polish artificial heart program”  WIREs nanomed Nanobiotechnol 2011, IF=2.189
 • M. Matejczyk, G. Płaza, G. Nałęcz-Jawecki, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak „Estimation of the environmental risk posed by landfills using chemical, microbiological and ecotoxicological testing of leachates” Chemosphere, 82, 2011 str. 1017-1023 
 • Markowska-Szczupak, K. Ulfig, A.W. Morawski „The application of titanium dioxide for deactivation of bioparticulates: an overview” Catalysis Today, 169, 2011 str. 249-257

 

Artykuły pełnotekstowe w innych czasopismach 

 • M. El Fray, M. Rybko “ Wplyw degradacji hydrolitycznej na właściwości termiczne kompozytów polimerowych zawierajacych hydroksyapatyt” Elastomery nr 3 Tom 15 str. 14-19, 2011 
 • A. Niemczyk, J. Gajowy, M. El Fray, „Synteza i wybrane właściwości chitozanu modyfikowanego kwasami tłuszczowymi o potencjalnym zastosowaniu jako przeciwdrobnoustrojowe warstwy wierzchnie na elastomerach termoplastycznych” Inżynieria Biomateriałów, 109- 111, 2011 str. 74-77 
 • B. Pabin – Szafko, E. Wiśniewska „Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniach procesów i produktów polimeryzacji rodnikowej” Chemik, 7/2011 str. 637-639 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, J. Szumilewicz,Physicochemical characteristics of chitin-polyester systems in dependence of their composition” Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, M. M. Jaworska (ed), Vol. XVI 2011 str. 23-30
 • A. Kozłowska “Mikrokapsułkowanie nawozów płynnych alifatycznymi poliestrami otrzymywanymi z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego” Czasopismo Naukowo – Techniczne Przetwórstwo Tworzyw nr 5 (143)/17, 2011 r., str. 324-326 
 • A. Kozłowska “Właściwości hydrofilowe biodegradowalnych alifatycznych kopolimerów estrowo-eterowych” Czasopismo Naukowo – Techniczne Przetwórstwo Tworzyw nr 5 (143)/17 , 2011 r., str. 327-329 
 • B. Gradzik, M. El Fray, E. Wiśniewska “Badania modyfikacji nanocząstek TiO2 i SiO2 do zastosowań w nanokompozytach polimerowych” Chemik, 7/2011 r., str. 621-623 
 • M. El Fray “Elastomerowe biomateriały polimerowe o polepszonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca” Polskie Sztuczne Serce Biuletyn wyd. nr 5, 2011 r., str. 18-23.
 •  A. Lucyga, G. Płaza, M. Matejczyk, K. Ulfig „Charakterystyka mikrobiologiczna odcieków ze składowisk odpadów komunalnych” Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2(257), 2011 r., str. 50-59.
 • J.S. Pastuszka, K. Ulfig, A. Wlazło, E. Brągoszewska „Narażenie zawodowe na aerozol bakteryjny i grzybowy pracowników składowiska odpadów komunalnych na przykładzie składowiska w Sosnowcu” Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 3(258), 2011 r., str. 103-113.

 

Książka 

 • B. Pabin-Szafko “Physicochemical aspects of radical polymerization with new functional initiators “Chemical Engineering Methods and Technology “ Wyd Nova SCI.Pub. Inc. New York 2011, pp. 1-56

 

Rozdziały w książkach: 

 • B. Pabin – Szafko, E. Wiśniewska „Functional Initiators in Radical Polymerization” “Polymer Initiators” wyd. Nova Science Publishers., Inc. NY 2011, rozdz. V, pp. 163-195 
 • K. Ulfig, A. Kozłowska “Wpływ modyfikacji kwasem fumarowym i dimeryzowanym kwasem tłuszczowym na biodegradację grzybami mikroskopowymi poli(bursztynianiu butylenowego) i poli(sebacynianu butylenowego) Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011 praca zbiorowa pod red. R. Stellera, Wyd. TEMPO s.c.  str. 565-568
 • A. Kozłowska “ Zastosowanie w technologii mikroenkapsulacji biodegradowalnych kopoliestrów alifatycznych otrzymywanych z udziałem polibursztynianiu, polisebacynianu butylenowego oraz dimeryzowanego kwasu tłuszczowego” Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011 praca zbiorowa pod red. R. Stellera, Wyd. TEMPO s.c.  str. 515-518 
 • M. Piątek – Hnat, M. El Fray, A. Kozłowska “ Synteza i właściwosci elastomerów estrowych z wykorzystaniem wielofunkcyjnego alkoholu” Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011 praca zbiorowa pod red. R. Stellera, Wyd. TEMPO s.c.  str. 163- 166
 • A. Kozłowska, M. Piątek – Hnat “Wpływ budowy chemicznej bloku giętkiego na właściwości termiczne terpoli(estro-ß-etero-ß-amidów), Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011 praca zbiorowa pod red. R. Stellera, Wyd. TEMPO s.c.  str. 103- 106
 • K. Ulfig, G. Płaza, A. Worsztynowicz, T. Mańko, M. Terakowski, R.L. Brigmon, A. Markowska-Szczupak A. „The diversity of keratinolytic and non-keratinolytic fungi in petroleum hydrocarbon-contaminated soil after ex situ bioremediation” [W:] Trends in Bioremediation and Phytoremediation, ed. G. Płaza, Research Signpost ISBN: 978-81-308-0424-8 str. 265-282, 2011 

 

Konferencje (streszczenia)

 • M. El fray, A. Niemczyk, B. Pabin – Szafko „ Chemiczna modyfikacja chitozanu kwasami tłuszczowymi” XVII Seminarium Robocze „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” 2011 
 • M. El Fray, M. Rybko „Silica oxide-polyester nanocompiosites prepared during polycondensation in situ:synthesis and mechanical properties”  Multiphase Polymers and Polymer Composites: From nanoscale to Macro Composites 7-10.06.2011 Paris, France 
 • J. Skrobot, A. Kownacka, M. El Fray „Influence of etyhylene Oxide sterilization on chemical structure of novel photoreactive biomaterials” 13 th JFC- Fruhjrssymposium 23-26.03.2011 Erlangen 
 • M.El Fray, C.Mandoli, F. Pagliari, P. di Nardo, E. TraversaFabrication and cytocompatibility evaluation of nanoceria- loaded  Pet/DLA multiblock copolymer” EUPOC 2011 29.05 – 3.06.2011 Gargano, Lago di Garda – Palazzo Feltrinelli,  
 • J. Skrobot, M. El Fray „Thermal properties of fatty acid based photoreactive biomaterials” EUPOC 2011 29.05 – 3.06.2011 Gargano, Lago di Garda – Palazzo Feltrinelli,  
 • E. Wiśniewska, B. Pabin – Szafko „ Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniach procesów i produktów polimeryzacji rodnikowej” XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe 25-27.05.2011 Poznań 
 • B. Gradzik, M. El Fray, E. Wiśniewska „Badania modyfikacji nanocząstek TiO2 i SiO2 do zastosowań w nanokompozytach polimerowych” XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe 25-27.05.2011 Poznań 
 • M. El Fray, A. Niemczyk, B. Pabin – Szafko „Chemiczna modyfikacja chitozanu kwasami tłuszczowymi” XVII Seminarium Robocze „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” Warszawa, 21-23.09.2011 
 • L. Zair, M. El Fray, J. Skrobot, M. Marchlewicz, L. Gugała, M. Kuczyńska, S.Zeair, A. Sierocka, A. Sterna, J. Lichota, M. Ostrowski „ Plastyka przepukliny jamy brzusznej za pomocą nowego wstrzykiwalnego biomateriału polimerowego” Polish Journal of Surgery 65 Congers of the Association of Polish Surgeons,  Łodź 2011 
 • J. Gajowy, A. Niemczyk, M. El Fray „Preliminary investigations of chemical and phase structure of poly(arylane-ester) self- assemblies as potential drug delivery systems” XXI Conference on Biomaterials in medicine and veterinary Medicine 13-16.10.2011 Rytro 
 • A. Niemczyk, J. Gajowy, M. El Fray „Synthesis and selected properties of chitosan modified with fatty acid as potential antimicrobioal coating for polymeric implants” XXI Conference on Biomaterials in medicine and veterinary Medicine 13-16.10.2011 Rytro 
 • K. Ulfig, A. Kozłowska “Biodegradacja poli(bursztynianiu butylenowego) i poli(sebacynianu butylenowego) modyfikowanych kwasem fumarowym i dimerem kwasu tłuszczowego przez grzyby mikroskopowe” Akltualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych Szczecin – Międzyzdroje 2011
 • A. Kozłowska, M. El Fray “Poli(bursztynian butylenowy) modyfikowany dimeryzowanym kwasem tłuszczowym do zastosowań medycznych” Akltualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych Szczecin – Międzyzdroje 2011
 • A. Kozłowska, “ Zastosowanie biodegradowalnych kopoliestrów alifaycznych w technologii mikroenkapsulacji” Akltualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych Szczecin – Międzyzdroje 2011
 • A. Kozłowska, “ Struktura morfologiczna biodegradowalnych kopoliestrów alifatycznych z udziałem dimeryzowanego kwasu tłuszczowego” Akltualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych Szczecin – Międzyzdroje 2011
 • A. Kozłowska, “Właściwości hydrofilowe biodegradowalnych alifatycznych kopolimerów estrowo- eterowych” Recykling i odzysk materiałów polimerowych materiały – technologie -  utylizacja” Praca zbiorowa pod red. A. K. Błędzkiego, Z. Tartakowskiego, 2011 str. 23
 • A. Kozłowska, “Mikrokapsułkowanie nawozów płynnych alifatycznymi poliestrami otrzymywanymi z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego” Recykling i odzysk materiałów polimerowych materiały – technologie -  utylizacja” Praca zbiorowa pod red. A. K. Błędzkiego, Z. Tartakowskiego, 2011 str. 22
 • A. Kozłowska, “Właściwości hydrofilowe biodegradowalnych alifatycznych kopolimerów estrowo- eterowych” Recykling i odzysk materiałów polimerowych materiały – technologie -  utylizacja” Praca zbiorowa pod red. A. K. Błędzkiego, Z. Tartakowskiego, 2011 str. 23
 • Markowska-Szczupak, K. Ulfig K., A.W. Morawski „Antifungal effect of natural indoor light activated titanium dioxide in in vitro tests on different media” Materiały Międzynarodowej Konferencji, Gdańsk 04-08. 07. 2011.
 • Markowska-Szczupak, K. Ulfig, A.W. Morawski „The Efficiency of Indoor Light-Activated Titanium Dioxide in the Elimination of Mould Fungi Isolated from Building Air” The 16th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications (TiO2-16), San Diego 06.11-11.11. 2011

 

Zgłoszenie patentowe

 • M. El Fray, L. Zair, J. Skrobot „ Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego” nr zgłoszenia P.396469 / 29.09.2011
 • M. El Fray,  J. Skrobot „Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru”  nr zgłoszenia P. 395338/ 21.06.2011

 

Uzyskany patent

 • M. El Fray „Hydrożel polimerowy oraz sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego”  nr PL 209598 / 23.09.2011 
 • M. El Fray, M. Piątek – Hnat „Nanokompozyt elastomerowy i sposób wytwarzania nanokompozytu elastomerowego” nr PL 208936 / 20.06.2011 
 • M. El Fray, P. prowans J. Korab – Słonecki „ Czasowa proteza ścięgien zginaczy palców ręki oraz sposób wytwarzania czasowej protezy ścięgien zginaczy palców ręki” nr PL 208055/17.03.2011

 

Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów

 

Czasopisma  

 • Wilpiszewska Katarzyna, Spychaj Tadeusz„Ionic liguids: Media for starch dissolution, plasticization and modyfication” Carbohydrate Polymers 2011, 86, 424-428 
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata „Epoxy adhesive formulations using latent imidazole metal cation complexes” Polish Journal of Chemical Technology 2011, 13, 63 – 66 
 • Ubowska Agnieszka, Spychaj Tadeusz, Paździoch Waldemar „Thin-layer synthesized acrylamide copolymers modified with montmorillonite. Flocculation efficiency eva;luation” e-Polymers 2011, 052, 1-13
 • Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz „Ionic liguids as starch plasticizers or solvents” Polimery 2011, 56, 861-864  
 • Janik Jolanta, Piesowicz Elżbieta, Rosłaniec Zbigniew, Jesionowski Teofil, Bula Karol „Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymywane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie” Przemysł Chemiczny 2011, 90,1931-1935  
 • Pilawka Ryszard „Pochodne imidazoli jako przyspieszacze procesu sieciowania kompozycji izocyjanianowo-epoksydowych” Przemysł Chemiczny 2011, 90, 1771 – 1773  
 • Barcikowski Michał, Semczyszyn Bartosz „Impact damage in polyester-matrix glass fibre-reinforced composites. Part I. Impact damage extent” Kompozyty 2011, 11(3), 230-234
 • Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof „Investigations of curing process for epoxy-isocyanate compositions” Kompozyty 2011, 11, 44 – 49  
 • Pilawka Ryszard, Jesionowski Teofil „Kompozyty epoksydowe z (nano)krzemionką sieciowane 1-etyloimidazolem” Kompozyty 2011, 11, 14 – 18  
 • Pilawka Ryszard, Paszkiewicz Sandra „Epoxy-vinyl ester materials” Kompozyty 2011, 11, 66 – 70  
 • Pilawka Ryszard, Jesionowski Teofil, Gorący Krzysztof „Kompozycje epoksydowe z (nano)krzemionką sieciowane imidazolami” Kompozyty 2011, 11, 9 – 14  
 • Paszkowski Lech, Biało Dionizy, Skalski Andrzej, Pilawka Ryszard „Viscosity of polymer composites with high content of metal powders process by injection moulding” Kompozyty 2011, 11, 55 – 61  
 • Gorący Krzysztof, Pilawka Ryszard „Teraherz frequencies electromagnetic waves – a new tool for investigation of composite defects” Kompozyty 2011, 11, 75 – 80  
 • Barcikowski Michał, Semczyszyn Bartosz „Impact damage in polyester-matrix glass fibre-reinforced composites. Part II.Residual load bearing abilities” Kompozyty 2011, 11(3), 235-239  
 • Pilawka Ryszard, Urbala Magdalena „Wpływ dodatku alliloksyalkoholu na lepkość kompozycji epoksydowych oraz wytrzymałość termiczną kompozytów” Przetwórstwo Tworzyw 2011, 362 – 364  
 • Pilawka Ryszard, Kacperski Michał „Kompozyty epoksydowe sieciowane z udziałem produktu degradacji poli(tereftalanu etylenu) PET/TEA” Przetwórstwo Tworzyw 2011, 356 – 358  
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata „Wpływ procesu sieciowania na odporność termiczną materiałów izocyjanianowo-epoksydowych” Przetwórstwo Tworzyw 2011, 359 – 361  
 • Janik Jolanta, Lenart Stanisław„Właściwości mieszanin PA6/PELD i nanokompozytów PA6/PELD z udziałem krzemianów warstwowych” Przetwórstwo Tworzyw 2011, 5, 309-312  

 

Monografie  

 • Pilawka Ryszard, Urbala Magdalena „New epoxy composition/adhesives modified with diallyl ether”

Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, 377 – 385  

 • Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof „Investigations of curing process of isocyanate-epoxy compositions” Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, 362 – 370  
 • Pilawka Ryszard, Paszkiewicz Sandra „Epoxy-vinylester composites obtained from prepregs” Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, 370 – 377
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata, Spychaj Tadeusz „New ionic liquid as a latent curing agent for epoxy resin” Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, 354 – 362  
 • Gorący Krzysztof, Pilawka Ryszard, Jaszczak Sławomir „Założenia do wykonania atlasu wad kompozytów polimerowych” Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, 167 – 173  
 • Barcikowski Michał „Wpływ modyfikacji żywicy na statyczne i udarowe właściwości kompozytu poliestrowo-szklanego” Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Monografia pod redakcją G. Wróbla, Wydawnictwo Logo Press, Cieszyn 2011, str. 15-23  
 • Żwir Marek, J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska„Recykling surowcowy: 4.2. Odzysk metakrylanu metylu z odpadowego PMMA”  Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011, 146
 • Spychaj Tadeusz, Krala Grzegorz, Kowalczyk KrzysztofJ. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska: „Recykling materiałowy: 5.5. Recykling pianki poliuretanowej” Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011, 225-233  
 • Spychaj Tadeusz, J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska „Recykling surowcowy: 4.1. Wprowadzenie” Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011, 141-146  
 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz „Lane płyty nanokompozytowe MMA / organomontmorylonit” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011, str. 233-237  
 • Kowalczyk Agnieszka, Czech Zbigniew, Gorący Krzysztof „Badanie procesów utwardzania samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie epoksyakrylanów” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011, str. 95-98  
 • Kowalczyk Agnieszka, Kowalczyk Krzysztof, Czech Zbigniew „Samoprzylepne kleje strukturalne na bazie funkcjonalnych poliakrylanów” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011, str. 99-102  
 • Kowalczyk Krzysztof „Ekologiczne epoksydowe kompozycje powłokowe z pigmentami fosforanowymi” Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera: Modyfikacja Polimerów stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011, str. 629-632  

 

Materiały konferencyjne

 • Chady T., Łopato P., Gorący Krzysztof, Pilawka Ryszard, Baniukiewicz P. „THZ imaging Based Catalog of Composite Materials Defects” 38th Annual Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, July 17-22, 2011, Vermont U.S.A. 2011, str 187  
 • Grzmil Barbara, Łuczka Kinga, Kowalczyk Krzysztof „Bezpostaciowy hydroksofosforan monu i glinu jako pigment antykorozyjny” 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin 2011, str. 353  
 • Łuczka Kinga, Grzmil Barbara, Gleń Magdalena, Kowalczyk Krzysztof „Aluminium calcium phosphate as anticorrosive pigment” IUPAC 7th International Conference on Novel Materials and Synthesis, Shanghai, 16-21 October, 2011 P88  
 • Błędzki Andrzej, Gorący Krzysztof, Urbaniak Magdalena „Możliwości recyklingu i utylizacji polimerowych materiałów i wyrobów kompozytowych” Międzynarowowa konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy recyklingu 2011, 5-8 października 2011, Józefów k. Otwocka 2011, str. 35-36
 • Spychaj Tadeusz, Krala Grzegorz, Pukajło Agata „Kompozycje odpadowej sfunkcjonalizowanej pianki poliuretanowej z poliolami: właściwości i zastosowanie” Międzynarowowa konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy recyklingu 2011, 5-8 października 2011, Józefów k. Otwocka 2011, str. 147-148  
 • Barcikowski Michał „Residual strength of an area of FRP Damaged by high-velocity impact” 13th Conference Applied Mechanics 2011, Kwiecień 18-20, 2011, Velke Bilovice 2011, str. 15-18  
 • Pilawka Ryszard, Urbala Magdalena „Wpływ dodatku alliloksyalkoholu na lepkość kompozycji epoksydowych oraz wytrzymałość termiczną kompozytów” A.K. Błędzki, Z. Tartakowski, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Materiały-Technologie-Utylizacja, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, str. 37  
 • Pilawka Ryszard, Kacperski Michał „Kompozyty epoksydowe sieciowane z udziałem produktu degradacji poli(tereftalanu etylenu) PET/TEA” A.K. Błędzki, Z. Tartakowski,  Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Materiały-Technologie-Utylizacja, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, str. 35  
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata „Wpływ procesu sieciowania na odporność termiczną materiałów izocyjanianowo-epoksydowych” A.K. Błędzki, Z. Tartakowski,  Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Materiały-Technologie-Utylizacja, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, str. 36
 • Janik Jolanta, Lenart Stanisław „Właściwości mieszanin PA6/PELD i nanokompozytów PA6/PELD z udziałem krzemianów warstwowych” A.K. Błędzki, Z. Tartakowski:, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Materiały-Technologie-Utylizacja, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, str. 15
 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz „Otrzymywanie nanokompozytów poli(metakrylan metylu) /modyfikowany montmorylonit z użyciem syropu PMMA” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 47
 • Mąka Honorata, Pilawka Ryszard, Spychaj Tadeusz „Ciecz jonowa jako środek sieciujący żywicę epoksydową” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 53  
 • Kowalczyk Agnieszka, Kowalczyk Krzysztof, Czech Zbigniew „Samoprzylepne kleje strukturalne modyfikowane mikronapełniaczami typu 1D oraz 2D” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 45
 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz „Nanokompozyty poli(metakrylan metylu) z krajowymi modyfikowanymi montmorylonitami” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 46  
 • Pilawka Ryszard „Kompozyty izocyjanianowo-epoksydowe o wysokiej odporności termicznej” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 57  
 • Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz „Karboksymetyloskrobia o wysokim stopniu podstawienia: właściwości jej wodnych roztworów oraz dyspersji z montmorylonitem” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 67  
 • Schmidt Beata, Wilpiszewska Katarzyna, Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz „Otrzymywanie i charakterystyka karbometyloskrobi o różnym stopniu podstawienia” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 62  
 • Pilawka Ryszard, Mąka Honorata „Jednoskładnikowe kleje epoksydowe” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 58  
 • Barcikowski Michał „Modyfikacja udarności laminatów poliestrowo-szklanych” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 27  
 • Janik Jolanta, Gorący Krzysztof, Krala Grzegorz „Analiza termiczna DSC kompozytów polimerowych PET/SiO2” Seminarium Naukowe: Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie 2011, str. 43  
 • Zdanowicz Magdalena, Spychaj Tadeusz „High  substituted  carboxymethyl  starch. Properties  of  aqueous solutions and  dispersions with  montmorillonites” Konferencja Polymer Advanced Technologies 2011, Łódź 2-5.10.2011, P16, str. 60 wersja CD
 • Kugler Szymon, Spychaj Tadeusz „Sorption properties of reaction-extruded starch graft copolymers with montmorillonite” Konferencja Polymer Advanced Technologies 2011, Łódź 2-5.10.2011, P17, str. 60 wersja CD  

 

Zgłoszenia patentowe

 • Spychaj Tadeusz, Schmidt Beata, Krala Grzegorz, Zdanowicz Magdalena „Kopolimer szczepiony skrobi o wysokim stopniu rozpuszczalności w wodzie i sposób otrzymywania hydrofilowego kopolimeru szczepionego skrobi o wysokim stopniu rozpuszczalnosci w wodzie” P. 393871, 2011.02.15  
 • Urbala Magdalena, Pilawka Ryszard „Kompozycje reaktywnych żywic o obniżonej lepkosci oraz materiał kompozytowy o przenikających się sieciach polimerowych” P.393481, 2011.01.07  
 • Kowalczyk Krzysztof, Grzmil Barbara, Spychaj Tadeusz, Morawski Antoni, Łuczka Kinga „Farba antykorozyjna do podłoży stalowych oraz sposób wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży stalowych” P. 397371, 2011.12.13  
 • Kowalczyk Krzysztof, Ubowska Agnieszka „Sposób otrzymywania polimerów metakrylanu metylu o wysokiej stabilności termicznej” P. 396716, 2011.10.21
 • Kowalczyk Krzysztof, Spychaj Tadeusz „Farba antykorozyjna do podłoży stalowych oraz sposób wytwarzania farby antykorozyjnej do podłoży stalowych” P. 396762, 2011.10.25  
 • Grzmil Barbara, Łuczka Kinga, Kic Bogumił, Morawski Antoni, Kowalczyk Krzysztof „Nanometryczny bezpostaciowy fosforan amonowo-glinowy bezwodny lub uwodniony i sposób otrzymywania nanometrycznego bezpostaciowego fosforanu amonowo-glinowego bezwodnego lub uwodnionego” P. 393961, 2011.03.08  
 • Pilawka Ryszard, Gorący Krzysztof, Mąka Honorata „Kompozycja reaktywnych żywic, sposób otrzymywania kompozycji reaktywnych żywic oraz materiał epoksydowo-izocyjanianowy” P.394 781, 2011.05.06  
 • Urbala Magdalena, Pilawka Ryszard „Termoutwardzalna reaktywna kompozycja zalewowa oraz materiał kompozytowy z niej otrzymany”  P.394 554, 2011.01.07  
 • Spychaj Tadeusz, Krala Grzegorz, Schmidt Beata, Kugler Szymon „Biodegradowalny nanokompozytowy sorbent hydrożelowy i sposób otrzymywania biodegradowalnego nanokompozytowego sorbentu hydrożelowego” P. 393869, 2011.02.15  
 • Kowalczyk Krzysztof, Ubowska Agnieszka, Krala Grzegorz „Sposób modyfikacji poli(metakrylanu metylu)”  P. 397370, 2011.12.13

 

 ROK 2010

 Artykuły pełnotekstowe w czasopismach z IF

 •  M. El Fray, G. Przybytniak, M. Piątek-Hnat, E.M. Kornacka: „Physical effects of radiation processes in poly(aliphatic/aromatic-ester)s modified with e-beam radiation”, Polymer 51 (2010) 1133–1139 
 • Judit E. Puskas, Elizabeth A. Foreman-Orlowski, Goy Teck Lim, Sara E. Porosky, ichelle M. Evancho-Chapman, Steven P. Schmidt, Mirosława El Fray, Marta   Piątek, Piotr Prowans, Krystal Lovejoy: “A nanostructured carbon-reinforced olyisobutylene- based thermoplastic elastomer”, Biomaterials 31 (2010) 2477–2488 
 • J. Srobot, M..El Fray,Photosensitive injectable systems for biomedical applications, Polimery, 2010, 55, 17-27. 
 • K.Ulfig, G. Płaza, A. Markowska-Szczupak, K. Janda, S. Kirkowska “Keratinolytic and Non – Keratinolytic Fungi in Sewage Sludge” Polish J. Of Environ Stud, Vol. 19, No. 3 2010 635-642

  

Artykuły pełnotekstowe w innych czasopismach 

 • Bogusława Gradzik, Dominika Darowna, Szymon Kugler, Agnieszka Kozłowska, Marta Piątek-Hnat, Mirosława El Fray: „Biodegradacja folii polimerowych. Badania podatności na biodegradację opakowaniowych folii polimerowych”, Tworzywa Sztuczne i Chemia 2010, nr 3, 14- 17  
 • Czugała M., El Fray M., Macków Z., Elastomery termoplastyczne modyfikowane manometrycznymi, Inżynieria Biomedyczna, 16(2), 2010, 57-59 
 • Kozlowska A., Piegat A., Skrobot J., Strzałkowska D., El Fray M., Kubies D., Riedel T., Pop-Georgievski O., Rypacek F., Preparation of fibryn networks on polymers containing nano-filler, Engineering of Biomaterials, 2010, 92, 8-10
 • Kozlowska A., Piegat A., El Fray M., Kubies D., Chanova E., Pop-Georgievski O., Rypacek F., „Wettability of poly(ester-ether)s for tissue engineering”, Engineering of Biomaterials, 2010, 92, 5-7 
 • E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko „Badanie aktywności kompozycji biologicznych w polimeryzacji rodnikowej”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją Nr 12/2010, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, 367-371  
 • P. P. Sobecki, M. Zawisza, Bioresorbowalne polimery z termicznie indukowanym efektem pamięci kształtu, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 12 2010, 319-326 
 • P. P. Sobecki, M. Zawisza, Gwiaździste kopolimery blokowe (di)laktonów, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 12 2010, 311-317 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, Modyfikacja fizyczna poliaminosacharydów poliestrami laktonów, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 12 2010, 305-310 
 • M. Zawisza, P. P. Sobecki, Multiblokowe kopolimery pochodzenia bakteryjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 12 2010, 379-384 
 • M. Zawisza, P. P. Sobecki, Jednoetapowa synteza amfifilowych poliestrów pochodzenia bakteryjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 12 2010, 373-378 

 

Rozdziały w książkach

 •  M. El Fray., L.A. Goettler “Application of rubber nanocomposites” in “Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications” S. Thomas, R. Stephen, Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2010, 675-693. 
 • S. Kirkowska, K. Ulfig, A.Wieczorek, B. Ambrozek, G. Płaza „Biofiltracja lotnych związków organicznych za pomocą bakterii i grzybów mikroskopowych” Biofiltration of volatile organic compounds with the aid bacteria and microscopic fungi.  Współczesna Problematyka Odorów pod redakcą M. I Szynkowskiej, J. Zwoździaka Rozdz. 20 str 503-524, 2010

 

Konferencje (artykuły pełotekstowe)

 •  M. El Fray, M. Piątek-Hnat, M. Rybko. Modyfikacja kopolimerów multiblokowych manometryczną krzemionką, Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2010”, Kołobrzeg, 8-11.06.2010, str. 235-240 (poster oraz pełny tekst w recenzowanych materiałach konferencyjnych) 
 • A. Kozłowska, S. Kirkowska, M. Piątek-Hnat, K. Ulfig. Biodegradacja kopoliestrów alifatycznych z udziałem dimeryzowanego kwasu linolowego przez grzyby strzępkowe w kulturach czystych, Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2010”, Kołobrzeg, 8-11.06.2010, str. 337-340 (poster oraz pełny tekst w recenzowanych materiałach konferencyjnych) 
 • M. Piątek-Hnat, M. El Fray, S. Spychaj, K. Gorący. Synteza i właściwości poliestrowych sieci polimerowych, Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2010”, Kołobrzeg, 8-11.06.2010, str. 485-490 (poster oraz pełny tekst w recenzowanych materiałach konferencyjnych) 
 • A. Kozłowska, M. Piątek-Hnat.: „ Ocena podatności na degradację hydrolityczną elastomerów otrzymanych na bazie gliceryny”, Środkowo-Europejska Konferencja, Recykling i odzysk materiałów polimerowych nauka-przemysł, Przemyśl-Lwów, 16-19.09.2010 r. ,  (poster oraz 2 stronicowy artykuł w materiałach konferencyjnych) str 193-194 
 • E. Wiśniewska,  B. Pabin-Szafko „Badanie aktywności rodnikowej substancji biologicznych”, Materiały Polimerowe’2010 – praca zbiorowa pod red. T. Spychaja i S. Spychaj, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010, 711-712 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, New homogeneous blends of dibutyrylchitin and aliphatic polyesters Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, Ed. M. M. Jaworska, Vol. XV, pp. 47-54, Łódź 2010
 • P. P. Sobecki, M. Zawisza, Multiblokowe kopoliestry ε-kaprolaktonu i L-laktydu z termicznie indukowanym efektem pamięci kształtu, Materiały Polimerowe 2010, T. Spychaj, S. Spychaj, wyd. ZUT w Szczecinie (2010), 613-618 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, Błonotwórcze biodegradowalne kompozycje chitynowo-poliestrowe, Materiały Polimerowe 2010, T. Spychaj, S. Spychaj, wyd. ZUT w Szczecinie (2010), 611-61
 •  Kozłowska A.,  Boba K.,  Właściwości termiczne modyfikowanych radiacyjnie      multiblokowych kopoliestrów alifatycznych z udziałem estrów kwasu fumarowego, Materiały Polimerowe „Pomerania-Plast 2010”, Kołobrzeg, 8-11.06.2010, str. 331-336  
 •  Kozłowska A. „Biodegradowalne poli(bursztyniany butylenowe) modyfikowane dimeryzowanym kwasem tłuszczowym”, 9 Środkowo-Europejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych”, Przemyśl-Lwów 16-19.09.2010, str. 167-168  

 

 Konferencje (streszczenia) 

 • El Fray M., Piątek-Hnat M: „Właściwości termiczne kopolimerów do zastosowań  biomedycznych modyfikowanych nanonapełniaczami”  alifatycznym bloku estrowym, VI Szkoła Analizy Termicznej – SAT’2010, 25-28 kwietnia 2010, Zakopane, Polska (plakat ze streszczeniem) 
 • Kozłowska A., Piątek –Hnat  M., Mirosława El Fray: ”Badanie degradacji metodą TGA polibursztynianów i polisebacynianów butylenowych  modyfikowanych dimeryzowanym kwasem tłuszczowym”, VI Szkoła Analizy Termicznej – SAT’2010, 25-28 kwietnia 2010, Zakopane, Polska (plakat ze streszczeniem) 
 • Kozłowska A., Piątek-Hnat M., Kirkowska S.: „Wpływ warunków biodegradacji kopoliestrów alifatycznych na właściwości termiczne”, VI Szkoła Analizy Termicznej – SAT’2010, 25-28 kwietnia 2010, Zakopane, Polska (plakat ze streszczeniem) 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, Modyfikacja fizyczna poliaminosacharydów poliestrami laktonów, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna, 10-12 maja 2010 
 •  P. P. Sobecki, M. Zawisza, Bioresorbowalne polimery z termicznie indukowanym efektem pamięci kształtu, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna, 10-12 maja 2010 
 • P. P. Sobecki, M. Zawisza, Gwiaździste kopolimery blokowe (di)laktonów, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna, 10-12 maja 2010 
 • M. Zawisza, P. P. Sobecki, Multiblokowe kopolimery pochodzenia bakteryjnego, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna, 10-12 maja 2010 
 • M. Zawisza, P. P. Sobecki, Jednoetapowa synteza amfifilowych poliestrów pochodzenia bakteryjnego, XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna, 10-12 maja 2010 
 • P. P. Sobecki, M. Zawisza, Multiblokowe kopoliestry ε-kaprolaktonu i L-laktydu z termicznie indukowanym efektem pamięci kształtu, Konferencja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 
 • P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko, Physicochemical characteristics of chitin-polyester systems in dependence of their composition,16th Workshop „New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its   Derivatives”, Zakopane, 22-24 wrzesień 2010 
 • E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko „Badanie aktywności kompozycji biologicznych w polimeryzacji rodnikowej”, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych” Rydzyna 10-12 maja 2010, poster 
 • E. Wiśniewska,  B. Pabin-Szafko „Badanie aktywności rodnikowej substancji biologicznych”, Konferencja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg 8-11 czerwca 2010, poster 
 • A. Piegat, M. El Fray, "Degradacja nanokompozytów poliestrowych zawierajacych TiO2 w obecności fibroblastów", Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010 Kołobrzeg 8-11 czerwca 2010
 •  A. Piegat,  H.Jawad, M. El Fray, A.R. Boccaccini, Influence of degradation medium on TiO2-nanocomposites polyester, ESB 2010, Tampere, Finlandia 

 

Zgłoszenie patentowe

 •  Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin, Marta Piątek-Hnat, Urszula Głuch, Ewa Madejska: „ Sposób wytwarzania fotoreaktywnych samoprzylepnych klejów poliestrowych”- nr zgłoszenia P.391171, data przyjęcia 11.05.2010 r 
 • Zgłoszenie patentowe P391408 (2010) El Fray M., Maćków Z., Kopoliestrowy elastomer termoplastyczny zawierający nanoskładnik i sposób wytwarzania kopoliestrowych elastomerów termoplastycznych zawierających nanoskładnik

 

 

Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów

 

 

Czasopisma

 •  Janik Jolanta „Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na właściwości nanokompozytu polopropylenowego”, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 12, 1694-1696  
 • Pilawka Ryszard „Jednoskłanikowe kleje epoksydowe o wysokiej odporności termicznej”, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 12, 1668-1670  
 • Schmidt Beata, Spychaj Tadeusz, „Sorbcja Cu2+ i Fe3+ na szczepionych kopolimerach skrobi z reaktywnego wytłaczania”, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 12, 1628-1630  
 • Zdanowicz Magdalena, Schmidt Beata, Spychaj Tadeusz „Starch graft copolymers as superabsorbents obtained via reactive extrusion”, Polish Journal of Chemical Technology, 2010, 2, 12, 14-17   
 • Spychaj Tadeusz, Kowalczyk Krzysztof, Krala Grzegorz „Termoplastyczna skrobia modyfikowana montmorylonitem i odpadową pianką poliuretanową”, Polimery, 2010, 55, 10, 765-772  
 • Ubowska Agnieszka, Spychaj Tadeusz „Cationic acryamide copolymers and terpolymers as flocculants for model aqueous suspensions”, Polimery, 2010, 55, 4, 299-305  
 • Skalski Andrzej, Biało Dionizy, Pilawka Ryszard „Wykorzystani badań reologicznych do określenia parametrów wtryskiwania kompozcji zawierających proszki metali”, Kompozyty, 2010, 10, 2, 95-99  
 • Kugler Szymon „Kierunki rozwoju biodegradowalnych materiałów skrobiowo-poliuretanowych”, Chemik, 2010, 64, 7-8, 531-534